Zapraszamy do nowego panelu rezerwacyjnego

InformatorTargowy.pl - serwis targów ślubnych i wydawnictw mody ślubnej i weselnej, targi Katowice, Wrocław, Kraków
 
       ?
WYDAWNICTWA
PROŚBA O HASŁO
  formularz rejestracji
Jeżeli nie posiadasz swojego hasła do Zamówienia Miejsca Targowego to uzupełnij poniższy formularz.
www.spodek.pl
 
 
status: gość, zarejestruj / zaloguj się Strona główna » Wydawnictwa » Regulamin umieszczania ogłoszeń
Regulamin umieszczania ogłoszeń

Wydawnictwa | Regulamin

Regulamin umieszczania ogłoszeń

 1. Informator Ślubno Weselny wydawany jest przez Agencję Artystyczno Reklamową – Andrzej Gontarz z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Gwardzistów 55 – zwaną dalej Wydawcą lub Organizatorem. Do reprezentowania Wydawcy upoważnieni są jego pracownicy. Biuro reklamowe mieści się w Katowicach przy ulicy Korfantego 51 lok. 33 (w biurowcu "Domu Książki" zaraz obok "Spodka").
 2. Wystawcy/Ogłoszeniodawcy zobowiązani są przestrzegać warunków i regulaminu Informatora Ślubno Weselnego. Wszelkie zmiany regulaminu muszą być dokonywane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Agencji Reklamowej - Andrzej Gontarz, który będzie w pełni uprawniony do dokonywania interpretacji, ustalania i zmieniania tego regulaminu.
 3. Wydawca udostępnia bezpłatnie możliwość Wpisu do Informatora Ślubno Weselnego wszystkim podmiotom, które biorą udział w organizowanych przez niego Targach w danym regionie. Wraz z zamówieniem miejsca Targowego poprzez formularz zamieszczony w internecie pod adresem http://www.informatortargowy.pl/, Wystawca podaje wszelkie niezbędne dane do dokonania wpisu podstawowego do Informatora. Część danych podanych wraz z formularzem Zamówienia Miejsca Targowego (wg szczegółów oferty) są automatycznie wpisywane do Informatora a Wystawca nie ma prawa żądać ich zmiany bez wiarygodnego uzasadniania.
 4. Wydawca udostępnia możliwość podmiotom i osobom umieszczania Reklam Modułowych w Informatorze Ślubno Weselnym.
  Zamówienie oraz ceny Reklam Modułowych podawane są na stronach Partnerskich dostępnych po otrzymaniu odpowiedniego hasła i zależne są od nakładu i regionu, w którym wydawany jest Informator.
 5. Wysłanie uwierzytelnionego "Zamówienia Reklamy Modułowej" w formie elektronicznej ze strony http://www.informatortargowy.pl/ jest równoznaczne z podpisaniem Umowy z Wydawcą i podjęciem przez Wystawcę/Ogłoszeniodawcę zobowiązania do zapłacenia wszelkich kwot w nim ujętych. Umowa nie może być anulowana przez Wystawcę/Ogłoszeniodawcę.
  Wystawca/Ogłoszeniodawca uznaje, że nie jest on uprawniony do żądania zwrotu żadnych wpłaconych kwot i że Agencja Reklamowa - Andrzej Gontarz, w skutek zawarcia Umowy poniosła koszty i ma prawo domagać się zapłaty wszelkich kwot wynikających z podpisania Umowy.
 6. Wystawca/Ogłoszeniodawca oświadcza, że dokona wszelkich płatności związanych z Zamówieniem Reklamy Modułowej w ustalonym terminie, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu emisji Reklamy Modułowej przyporządkowanej do poszczególnych edycji Informatora.
 7. Wystawca/Ogłoszeniodawca oświadcza, że do złożenia Zamówienia Reklamy Modułowej i zaciągnięcia przewidzianych w nim zobowiązań do określonych świadczeń nie jest wymagana uchwała wspólników spółki z o.o. będącej Wystawcą/Ogłoszeniodawcą. Wystawca/Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny względem Wydawcy za prawdziwość i rzetelność powyższego oświadczenia i ewentualne negatywne jego skutki dla Wydawcy, w tym wszelkie szkody Wydawcy, które mogą powstać z tego tytułu.
 8. Każda osoba zalogowana w serwisie www.informatortargowy.pl i uwierzytelniona, poprzez zastosowanie indywidualnego Numeru Klienta oraz indywidualnego hasła, uważana jest za pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania firmy Wystawcy/Ogłoszeniodawcy. W związku z powyższym Wystawca/Ogłoszeniodawca zobowiązany jest chronić przekazany mu Numer Klienta i hasło dostępu oraz nie udostępniać go innym osobom nie związanym ściśle z firmą Wystawcy/Ogłoszeniodawcy. W razie utraty lub zagubienia hasła do serwisu Wystawca/Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 9. Każdy Wystawca/Ogłoszeniodawca ma prawo wskazania proponowanej strony umieszczenia Reklamy Modułowej. Dokonuje on tego w trakcie uzupełniania elektronicznego "Zamówienie Reklamy Modułowej". Ostateczny plan i rozkład reklam ustala jednak Organizator, który dołoży starań, by zaproponowana lokalizacja została utrzymana.
 10. Wydawca może przygotować na prośbę Wystawcy/Ogłoszeniodawcy propozycję graficzną Reklamy Modułowej, która jest uznawana za ostatecznie zaakceptowaną na 10 dni przez przewidywanym terminem druku Informatora Ślubno Weselnego.
 11. Prawa do Reklamy Modułowej nie mogą być cedowane przez Wystawcę/Ogłoszeniodawcę na żadną inną firmę ani osobę bez zgody Organizatora i wniesienia stosownych opłat.
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/miejsca w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę/Ogłoszeniodawcę
 13. Wystawca/Ogłoszeniodawca wyraźnie potwierdza, że nie były składane żadne oświadczenia - wyraźne lub sugerowane - w odniesieniu do możliwości kontraktowych, jakie można uzyskać poprzez Reklamę Modułową lub Wpis do Informatora Ślubno Weselnego i sukcesów działalności.
 14. Organizator nie odpowiada za treść reklam, użytych znaków, wizerunków i naruszenia obcych praw autorskich do dostarczonych projektów zdjęć lub grafik.
 15. Odpowiedzialność Organizatora tytułem reklamacji jest ograniczona do wysokości zastosowanej ceny reklamy modułowej.
 16. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem i Wystawcą/Ogłoszeniodawcą będą rozstrzygane na drodze konsensusu. Gdy nie dojdzie jednak do porozumienia to spory są poddane rzeczowo właściwemu sądowi gospodarczemu w Katowicach.
drukuj stronę
 
Aktywne imprezy / wydawnictwa|Poniżej znajduje się lista zbliżających się imprez targowych i wydawnictw, które niedługo będą opublikowane. Klikając na jeden z elementów ustawiasz aktywną imprezę w serwisie - od tej pory wszystkie elementy dynamiczne będą odwoływały się do tej imprezy (zamówienia, cenniki, terminarze itp.).
U dołu poniższej tabelki umiejscowiony jest przełącznik pozwalający zmieniać jej zawartość z targów na wydawnictwa i na odwrót.
W chwili obecnej brak aktywnych wydawnictw.
NEWSLETTER
E-mail:
dodaj   usuń
  
Wyszukaj reklamę:   Według branż:
jakMotyle.pl Fotografia ślubna
Makai Studio Kosmetyczne Medi&SPA
WEDDMEDIA video solutions
Złota Warszawa 224 z 1968 roku.
 
regulamin zamieszczania ogłoszeń    • ostatnio dodane » dodaj ogłoszenie
Targi | Organizator | Galerie targowe | Dla zwiedzających | Dla partnerów | Porady realizacja: IntraCOM
  Słowniczek | Polityka prywatności   Strona główna | mapa serwisu | kontakt